Schiedamsbeeld gaat verder als Schiedams Fotografen Collectief

Schiedamsbeeld gaat verder als Schiedams Fotografen Collectief

Vanaf 2014 is Schiedamsbeeld actief. Op facebook als ook met de site Schiedamsbeeld. Op de facebook pagina en website worden foto’s van en over Schiedam en Schiedammers is geplaatst. Meestal met een korte tekst soms alleen met beeld. Schiedamsbeeld is gestart om te verbeelden en te verwonderen en vooral om te verbinden.
Gezien de ruim 2900 pagina volgers slaagt Schiedamsbeeld daarin.

Het is nu tijd voor een kleine koerswijziging om de facebook pagina aan te passen aan de  ingezette ontwikkelingen.

Vanaf de start was vooral John Middelkoop als actief fotograaf verantwoordelijk voor Schiedamsbeeld. 

Om de continuïteit en de kwaliteit van de facebook pagina en de site een impuls te geven is recentelijk de samenwerking gezocht met de Schiedamse fotografen Sjef van Duin en Hans Sloot.

Om de nieuwe aanpak kracht bij te zetten wordt de naam van de FB pagina en de website veranderd in “Schiedams Fotografen Collectief”. Een nieuwe naam maar met de vertrouwde aanpak, beelden van Schiedam, om te verbazen, te verbinden en te koesteren.

Voor Jou Uitgezocht